Détails

29 me se jou yo selebre chak ane Jounen Entènasyonal Kas Ble yo oubyen Sòlda Lapè Nasyonzini yo.Kisa ki travay nan yon Misyon Mentyen Lapè Nasyonzini? Nap jwenn repons ak kesyon sa a atravè eksperyans pèsonèl Monique Excellent ki se yon Asistant nan Seksyon Rediksyon Vyolans Kominotè MINISTA a ki ap viv nan kapital peyi Ayiti a ki se Pòtoprens.

Le 29 mai, c’est la Journée internationale des Casques bleus de l’ONU.
Ca signifie quoi, « être un Casque bleu »? Pour Monique Excellent, assistante à la Section de la Réduction de la violenmce communautaire à la MINUSTAH, cela signifie avant tout participer à la reconstruction de son propre pays, Haïti.